Aktuality

Motoros találkozó - Zraz motorkárov

Mága koncert Bősön - Koncert Zoltána Mágu v Gabčíkove

Bőgőtemetés

Územný plán obce - zmena č. 1

Obstarávateľ Obec Gabčíkovo Spracovateľ DMTeam s.r.o. ÚZEMNÝ PLÁN OBCE GABČÍKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa ÚPN obce Gabčíkovo, schválený uznesením OZ vo Gabčíkove č. 1/8 OZ/2012 zo dňa 19.12.2012 ( s a m o s t a t n á p r í l o…

Strana 1 z 12

Facebook

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box