Základná škola s VJM Lászlóa Amadea

Základná škola s VJM Lászlóa Amadea/Amadé László Alapiskola

.Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským

 

Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským v roku 2013 oslávila svoje 50. výročie. Budovy školy boli postavené a odovzdané v roku 1963. Našu školu  navštevujú aj deti z okolitých dedín: Dobrohošť, Vojka nad Dunajom, Bodíky, Trstená na Ostrove, Baka, Jurová a Ňárad.

V roku 2003, k 300. výročiu narodenia barokového básnika Lászlóa Amadea,  škole bol udelený čestný názov Základná škola Lászlóa Amadea. Barón László Amade bol rodákom obce.

Z finančných fondov Európskej únie v roku 2005 budovy základnej školy boli zrekonštruované. Všetky budovy dostali novú strechu, boli zateplené,  výplne otvorov boli vymenené na plastové. V pavilóne B bola obnovená kanalizácia a vo všetkých budovách boli zrekonštruované sociálne miestnosti. V roku 2006 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z havarijného fondu pridelilo škole finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy telocvične.

Pri našej škole fungujú aj združenie „Pre naše deti„ a „Združenie maďarských rodičov“ . Tieto organizácie finančne podporujú rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy.

Vďaka rekonštrukciám naša škola má veľmi dobré materiálno-technické zabezpečenie,  máme výborne vybavené odborné učebne.

V našej škole sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces, ktorý zachováva národné hodnoty a tradície. Kľúčovú hodnotu  majú láska k vlasti a  materinského jazyka.

Na našej škole sú pravidelné pripomienkové dni – oslavy kultúrnych výročí -, vedomostné kvízy, školské a regionálne súťaže v matematike, v prednese poézie a prózy, športové turnaje. Veľký dôraz kladieme na prípravu našich talentovaných žiakov na okresné, krajské a celoštátne kolá rôznych súťaží.

Okrem výchovy a vzdelávania sa staráme o to, aby naši žiaci  správne využívali svoj  voľný čas - poskytujeme široký výber záujmových krúžkov. Každý rok organizujeme množstvo kultúrnych podujatí: návštevy divadiel, karneval, školské zájazdy a exkurzie. Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu sú plavecký a lyžiarsky výcvik. Naša škola štvrťročne vydáva aj školský časopis „ Nekem 8 „.

Naša škola je otvorenou inštitúciou pre verejnosť. Každý rok sa uskutočňuje Deň otvorených dverí, keď záujemcovia o našu školu nás môžu navštíviť. Úzko spolupracujeme so všetkými organizáciami a inštitúciami  mesta.

Za najväčšiu podporu našej školy sme vďační zriaďovateľovi našej školy – mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Gabčíkovo.

 

Kontakty:

ZŠ Lászlóa Amadea s VJM

Zriaďovateľ školy: Mesto Gabčíkovo

Riaditeľka školy: Mgr. Sebőová Renáta

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Lóránt Zalka

Adresa: Komenského 1081/1, 930 05 Gabčíkovo

Tel./fax: 031/5594115

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Webová stránka školy: www.zsamade.com

 

AZ AMADE LÁSZLÓ ALAPISKOLA

 

A bősi magyar alapiskola 2013 tavaszán ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A jelenlegi iskolaépületeket 1963-ban adták át.

Az intézmény ekkor költözött át a Szentháromság téren álló iskolaépületből az új épületekbe. Így nem is tűnhetett furcsának, amikor a 80-as években az iskolát határoló két utca az Iskola utca ill. a Komenský utca nevet kapta.

Bizony voltak idők, amikor a tanulók létszáma a hétszázat is meghaladta, igaz ugyan, hogy az iskolatörténet első évtizedeiben még a bakai gyerekek is Bősre jártak tanulni.

A szocialista ideológiára alapozott oktatási-nevelési módszerek és irányelvek természetesen más képet rajzoltak az akkori iskolákról, így a bősiről is. A kétarcú eszmerendszer egyrészt fanyarrá és bizarrá tette az iskolában töltött hétköznapokat, a kétkezi munka értelmére és fontosságára, a közmunkára, a tisztelettudásra avagy a sport lényegére azonban (lehet, hogy) jobban felhívta a figyelmet. A folyamatos modernizálódás, a technikai fejlődés idővel átalakította iskolánk arculatát. Még szenzációnak számított, amikor a nyolcavanas években egy jóakarónk színes tévét ajándékozott a bősi gyerekeknek, de ugyanez elmondható a széntüzelésű kazánok lecseréléséről is.

A Duna felvízcsatornájának megépítése miatt, 1988-tól kezdve a bodaki, a vajkai és a doborgazi diákok is a mi iskolánkat látogatják.

A 2003-as év mérföldkőnek számított. Az iskola ekkor vette fel Bős község szülöttjének, báró Amade Lászlónak a nevét. Az ünnepséggel egybekötött névfelvételen, több közéleti személyiség mellett, jelen voltak az Amade család még élő leszármazottjai is. Történt mindez a rokokó költő születésének 300. évfordulóján.

Az Európai Uniós pályázatok eredményeként a bősi Amade László Alapiskolát 2005-ben teljesen felújították. A hónapokig tartó munkálatok során a „C” épületben újabb tantermeket is kialakítottak, mindhárom épületet hőszigetelték, eltűntek a régi nyílászárók, ezeket modern ajtókkal és ablakokkal helyettesítették. Egy évvel később sor került tornatermünk teljes felújítására is.

Iskolánkban a hagyományos értékeket megőrző oktatási-nevelési munka folyik. A kor természetesen megköveteli a számítástechnika legújabb vívmányainak alkalmazását is, melyeket tanítóink előszeretettel „vetnek be” az egyes tanítási órákon ill. a szaktantermekben.

Nemzeti hagyományaink ápolása, az anyanyelv tisztaságának megőrzése és a szülőföld szeretete kulcsfontosságú szerepet töltenek be mind a hétköznapokban, mind pedig a piros betűs (és a piros-fehér-zöld betűs!) ünnepeinken egyaránt. Ezt a küldetést hivatott támogatni minden színjátszó kör és drámajáték, ünnepi megemlékezés, műveltségi vetélkedő, szavalat és dal, melyeket a bősi magyar ajkú diákok adnak elő évről-évre. Ugyanezzel a céllal látott napvilágot 2001 őszén a Nekem 8 című iskolaújság is, melynek léte szintén nagyon fontos szerepet játszik az iskola közösségteremtő munkájában. 2006-ban több mint ötven felnőtt és gyerek munkájának eredményeképpen megnyitottuk a „Csallóköz emlékei” című történelmi-néprajzi kiállítást. Az egy hétig látogatható tárlat számtalan régi tárgyat, eszközt, iratot ill. könyvet vonultatott fel a bősiek nagy örömére.

Névadó költőnk szelleméhez híven, minden évben megrendezzük az Amade László vers- és prózamondó fesztivált, melyre a környező iskolákból is érkeznek hozzánk tehetséges szavalók. Jelentős ünnepeken megkoszorúzzuk a költőről készült domborművet. A Csemadok helyi alapszervezetének rendezésében az Amade László nyelvi vetélkedőn tanulóink immáron 1995-től részt vesznek, de sikeresen szerepelnek a járási, kerületi és országos Tompa Mihály vers- és prózamondó versenyen, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen és a Szép magyar beszéd elnevezésű megmérettetésen is. Ám, ha azt írjuk, hogy 2014 tavaszán az egyik nyolcadikos tanulónk első lett a járási matematika-versenyen, talán érezhető, hogy diákjaink ezen a szakterületen sem vallanak szégyent.

Jól tudjuk, hogy nemcsak a szellemet, de a testet is edzésben kell tartanunk. Ezért gondot fordítunk a tornaórák színvonalának növelésére, sőt, szakkörök keretében is ügyelünk arra, hogy a gyermeket – a számítógép mellől kiemelve -, „mozgásba lendítsük”. Kiváló lány és fiú focicsapatunk van, de a győztesnek járó serlegeket nem csak ők hozzák nekünk haza. Kosarasaink, kidobó csapatunk, atlétáink egyaránt remekelnek, így öregbítve iskolánk hírnevét, nem csupán szívósságukkal és kondíciójukkal, de sportszerű magatartásukkal is. A bősi gyerekcsapatok kerületi és országos szinten is méltóan képviselnek bennünket.

Méltán vagyunk büszkék sportoló tanulóinkra, hiszen az elmúlt tizenöt esztendőben hat atlétikai számban dőlt meg az iskolacsúcs (csupán egy példa: a kilencedikes Vida Gergely 2015 tavaszán 176 cm-t ugrott magasba, így részt vehetett az országos döntőben is.)

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a jó diákközösség kialakítását, ezért rendszeresek az év végi osztálykirándulások, színházlátogatások, nevelő koncertek, előadások. Kétévente szervezzük meg a természetiskolát, évente pedig az úszótanfolyamot, valamint a sítanfolyamot. Az alsó tagozatosok farsangi jelmezbálja, szüreti mulatsága, az adventi kézműves-nap és a gyermeknapi hejehuja már csak hab a tortán. Hagyományaink és értékeink között tartjuk számon a ballagó kilencedikesek számára megrendezett tánciskolát és az ezt követő koszorúcskát.

2013 márciusában az Új Szó és a Csallóköz hasábjain is megjelentünk a jubileum kapcsán. Nem mindennapi programsorozatban lehetett részünk ezen az ünnepi héten. A rajzverseny, a fényképkiállítás, a rendhagyó irodalomóra, a versmondó fesztivál, a néprajzi vetélkedő, az öt iskola sportolóit megmozgató Héttusa, az énekkarok és a színjátszó csoportok fellépése mind-mind a születésnapot tették színesebbé. Ekkor jelent meg az Amade László Alapiskola Emlékkönyve című 160 oldalas kiadványunk is, amely segít felidézni a bősi magyar iskola fél évszázados történetének egyes fejezeteit. Tiszteletünk jeléül a bősi művelődési házban színpadra rendezett kultúrműsorunk után Amade László emlékplaketteket nyújtottunk át intézményünk volt és jelenlegi pedagógusainak, valamint mindazoknak, akik az elmúlt fél évszázadban erkölcsi és anyagi támogatásukkal hozzájárultak az oktatási-nevelési munka színvonalának emeléséhez.

S hogy mindez működőképes legyen, Bős város önkormányzata olyan hátteret biztosít, és olyan segítséget nyújt iskolánknak, melyért csak köszönetet tudunk mondani fenntartónknak és a polgármester úrnak.

A fentebb leírtak azt bizonyítják, hogy intézményünk egy általános műveltséget nyújtó iskola, amely a tudás mellett jó szót, emberséget és második otthont ad a gyerekeknek. Olyan iskola, melynek tanulói tudással, emberséggel felvértezve, alaposan felkészülve lépnek ki az életbe. 

 

Elérhetőségek 
Az iskola hivatalos megnevezése: Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským Gabčíkovo – Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola 
Az iskola jelenlegi fenntartója : Bős Nagyközség Onkormányzata 
Igazgatónő: Mgr. Sebő Renáta 
Igazgatóhelyettesek: Mgr.Zalka Lóránt  
Elérhetőségek: 
ZŠ s VJM L. Amadea Gabčíkovo 
Komenského 1081/1 
930 05 Gabčíkovo 

Tel: 031/5594115 
Fax:031/5594115 
E-mail cím: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk