Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

Nám. Svätej trojice 1042, 93005 Gabčíkovo

______________________________________________________________________

 

 

Kontakty:

 

Adresa:          Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola

                       Námestie Svätej trojice 1042

        93005 Gabčíkovo

Telefón:          0315594206

Mail:                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Web:               www.zusgabcikovo.edupage.org

 

Riaditeľka: Mgr. Gabriela Vidová, DiS.art.

Počet žiakov : 227 
Odbory: hudobný, tanečný a výtvarný 
Počet učiteľov: 13

Počet správnych zamestnancov: 3

 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Gabčíkove bola založená
1.9.1990 so 110 žiakmi. Na škole pôsobili 2 odbory: hudobný a výtvarný.
Na Výtvarnom odbore mali 30 žiakov, na hudobnom odbore 80 žiakov. Väčšina žiakov (90%) navštevovala prípravné a prvé ročníky prvého stupňa, ostatní žiaci pristúpili z hudobného kurzu, ktorý pôsobil pri miestnom kultúrnom stredisku. Od 1.9.2004 funguje na škole aj tanečný odbor. Dnes školu navštevuje 227 žiakov. Z toho na hudobnom odbore študuje 119 žiakov, na výtvarnom odbore 66 a na tanečnom odbore 42 žiakov.  

ZUŠ ako inštitúcia pre umelecko-estetické vzdelávanie detí od svojho pôsobenia prešla rôznymi zmenami. Jednak čo sa týka budovy, vybavenia školy učebnými pomôckami a jednak výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Škola sa stala viac autonómnym subjektom, ako bola v minulosti. Subjektom, ktorý má väčšiu mieru slobody v riadení, zodpovednosti za riešenie nových problémov či už právnych, pedagogických, ekonomických alebo sociálnych. 

Budova školy sa nachádza v centre mesta Gabčíkovo, v jednej prekrásnej, starej, adaptovanej budove. Kedysi sme výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovali v 4 miestnostiach s 2 internými a 6 externými učiteľmi. V našej škole sú vytvorené optimálne podmienky pre prácu učiteľov, kde vládne priaznivá priateľská atmosféra. Dnes máme k dispozícii 6 esteticky zariadených, výborne vybavených odborných učební pre hudobný odbor, 60 miestnu koncertnú sálu, 1 perfektne zariadenú tanečnú sálu, pre tanečníkov šatňu, 1 priestrannú a dobre vybavenú učebňu pre VO. Vybavenie školy neustále vylepšujeme. Za 29 rokov svojej existencie sa stala škola strediskom regionálnej kultúry so svojou malou koncertnou sálou a so svojimi špecializovanými učebňami. Naším hlavným cieľom je prilákať čím viacej detí, ktorým by sme chceli ukázať aké zaujímavé  môže byť hudobné, výtvarné a tanečné umenie. Deti budú mať možnosť obľúbiť si spomínané umenie a tým by sa šírilo a rozvíjalo aj umelecké vzdelanie mesta a súčasne aj celého regiónu Gabčíkova. Snažíme sa neustále zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelania a tak naplniť požiadavky a očakávania zákazníkov školy: žiakov, rodičov, odberateľov absolventov ako aj zriaďovateľa. 

Každoročne usporadúvame: 
Verejné koncerty s výstavou prác žiakov VO k Vianociam, ku dňu matiek, absolventský koncert. 
Interné koncerty podľa potreby, väčšinou mesačne. 
Verejné vystúpenia tanečného odboru viackrát do roka. 

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

V škole máme na každom odbore zriadené prípravné štúdium, ktorého dĺžka sú najviac dva roky. Na prípravný ročník nadväzuje základné štúdium, ktoré sa člení na: I. stupeň a II. stupeň.

 

            I. stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má štyri ročníky, a na druhú časť, ktorá má tiež štyri ročníky. Po absolvovaní prvej časti I. stupňa základného štúdia žiak získa primárne umelecké vzdelanie, po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

            II. stupeň základného štúdia má štyri ročníky, ktorý nadväzuje na I. stupeň základného štúdia.

            Na škole sme zriadili aj štúdium pre dospelých, dĺžka štúdia sú štyri roky.

 

Pedagogický zbor školy v školskom roku 2019/2020: 
Mgr. Vidová Gabriela, DiS.art. – riaditeľka, klavír, keyboard, zobcová flauta
Domonkos Gábor – gitara, husle 
Bc. Ilková Gabriela, DiS.art. – klavír, spev, zobcová flauta

Mészárosová Iveta, DiS.art. – klavír, keyboard 
Mgr. Szendi Anita – hudobná náuka, klavír 
Weiszová Alžbeta, DiS.art. – tanec 

Mgr.art. Ozsvald Anna – výtvarná výchova 

Banyák Jozef – bicie nástroje

Csiba Zsolt – tanec

Ladacsiová Monika – spev

Lohnerová Monika, DiS.art. – klavír, keyboard, zobcová flauta 
Mgr. Krausová Margita, DiS.art. – zobcová flauta, klavír 
Szabóová Adriana, DiS.art. – spev

 

Správni zamestnanci:

Nagyová Anikó – účtovníčka, mzdová účtovníčka

Mészárosová Lívia – upratovačka

Rákóczi Árpád – kurič, údržbár

 

 

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk