Tlačivá a formuláre

Tlačivá

Oznámenie o konaní verejného športového podujatia
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
Oznámenie konanie podujatia - osobitné užívanie verejného priestranstva
PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE na školský rok 2023/2024
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - Komenského 1113
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ/ Kérvény a gyermek óvodai felvételi kérelméhez - Komenského 1113
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ/ Kérvény a gyermek óvodai felvételi kérelméhez - Cintorínska ulica 5 /Temető utca 5
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti
OZNÁMENIE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY pre podnikateľov na rok 2023
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
Formulár na posúdenie príjmu
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022
OZNÁMENIE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY pre podnikateľov na rok 2022
Formulár na posúdenie príjmu
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
OZNÁMENIE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o jednorazovú dávku - Kérvény egyszeri segélyre
 
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk