Šachy

Šachy


K založeniu svojej najmladšej športovej disciplíny došlo v Gabčíkove v roku 1985, keď sa založil Klub Šachistov, ktorý bol zároveň klubom s najmenším počtom členov. Zo začiatku klub fungoval vďaka počiatočnému elánu, ktorý bol plný energie. Neskôr však plameň nadšenia ochabol, nasledovalo obdobie stagnovania. . . O nejaký čas však na výzvu vedúceho tohto športového oddielu, Mikuláša Kosára, miestni poprední členovia boli opäť pripravení súťažiť.

„Naša situácia tiež nie je ľahká, veď toto športové odvetvie nepatrí medzi najpopulárnejšie športy. Našu činnosť sme naštartovali pred ôsmymi rokmi a okrem mňa patrili medzi zakladajúcich členov ešte Žigmund Végh, Edmund Végh a Edmund Jókala takisto. V druhom roku po založení nášho klubu gabčíkovský tím skončil na 5. mieste na okresných majstrovstvách. Tento úspech – vzhľadom na úroveň šachových hier na Žitnom Ostrove – možno považovať skutočne za významný úspech . . . .,” takto sa vyjadril Mikuláš Kosár – v čase osláv 70. výročia založenia Gabčíkovského Športového Klubu.

Gabčíkovskí šachisti dostali možnosť na trénovanie a prípravu na súťaže v obecnom kultúrnom dome. V dunajskostredskom okrese Klub Šachistov v Gabčíkove patril medzi najaktívnejší športový oddiel a jeho vedúci sa stal členom Okresného Zväzu Šachistov. V Gabčíkove sa organizujú šachové turnaje a Klub Šachistov sa zaoberá aj trénovaním dorastu.

„Bohužiaľ, začiatkom deväťdesiatych rokov sa nám nepodarilo nominovať tím a teda ani súťažiť na okresných súťažiach,” sťažoval sa nám Mikuláš Kosár, a takto pokračoval ďalej: „Moji kamaráti – šachisti - sú veľmi zaneprázdnení ľudia. V dnešnom „rýchlom” svete sa každý z nich už skôr koncentruje na zabezpečenie si živobytia. Už ich neveľmi lákali šachové figúrky, ani šachové turnaje, poskytujúce skutočne veľkolepé zážitky.”

V záujme udržania záujmu o šachy pri živote - Mikuláš Kosár medzi iným umiestnil šachovnice na stoly niektorých hostincov v obci. Učinil tak hlavne vo viere a nádeji, že počas „nanútených” prestávok sa nájde niekto, kto aspoň šachovými figúrkami tejto kráľovskej hry pohne sem a tam.

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk