Na úvod

Vážený návštevník!


Fenes Iván starosta

Vítame Vás na obnovenej a neustále sa rozširujúcej domovskej stránke našej samosprávy, ktorá je určená širokej verejnosti a má za úlohu plniť dva dôležité ciele.

Na jednej strane by sme chceli – využívajúc možnosti rozvoja modernej techniky – pružnejšie a podrobnejšie informovať našich spoluobčanov, o rozhodnutiach nášho poslaneckého zboru, ako aj iných udalostiach a zvestiach, ktoré sú dôležité aj pre Vás.

Avšak zároveň, zohľadňujúc pritom verejný záujem, je našou snahou a cieľom zhromaždiť čo najviac faktov a argumentov, na základe ktorých sa môžu domáci a zahraniční návštevníci rozhodnúť navštíviť jednu z najstarších usadlostí v našom regióne –  Gabčíkovo. Či už prezrieť si kaštieľ alebo aj iné, patinou poznačené stavby, alebo trebárs Vodné dielo.

Virtuálne rande však nikdy nemôže nahradiť osobný zážitok. Toto platí aj o Gabčíkove, kde miestni obyvatelia majú návštevníkov radi, kde niet núdze o prírodné krásy, kde Vás očakávajú schopní podnikatelia s ponukou reštaurácií, jedální a penziónov na vysokej úrovni, kde sú zariadenia, ponúkajúce aktívny oddych i príjemné uvoľnenie sa a ďalšie služby.

Ďakujeme Vám všetkým za návštevu domovskej stránky mesta Gabčíkovo!

 PhDr. Fenes Iván LL.M, MBA

primátor

 

 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk