Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Strelecký klub Gabčíkovo

Začiatok: 
V rokoch 1990 – 1995 náš klub sa venoval trom aktivitám, a to športovej streľbe, jazde zručnosti a kynológii. Od roku 1996 klub je zameraný výlučne na športovú streľbu. Predsedom klubu od tej doby je Ondrej Horváth. Členmi vedenia boli: Róbert Lelkes, Ing. Eugen Both, Zoltán Németh, Alfréd Bodó, Alexander Nagy, Tibor Vasmera, Ján Tési, Helena Somogyiová. V priebehu rokov 1990 - 1993 sme sa zúčastnili iba na okresných ligách v disciplíne športovej streľby s malokalibrovou puškou. V roku 1994 sme založili preteky „Medzinárodná superliga v streľbe“, na ktorých sa zúčastnili družstvá zo slovenska a z maďarska. S tým súčasne sme založili aj preteky „Okresná strelecká liga“ so zúčastnením siedmych slovenských družstiev. Každé družstvo je štvorčlenné, pričom hodnotené sú výsledky troch najlepších strelcov v rámci družstva. Tieto preteky majú dve kolá. Prvé kolo je usporiadané na jar, druhé na jeseň. Keďže sme nemali vlastnú strelnicu, museli sme užívať iné strelnice. V roku 1992 s podporou Obecného úradu Gabčíkovo sa začalo vybudovanie obecnej strelnice. Stavebné práce riadil Ing. Eugen Both. Na výstavbe sa aktívne zúčastnil každý člen nášho klubu. Zástupca starostu obce, p. František Heizer, zabezpečil zeminu od vodnej elektrárne pre vytvorenie bezpečnostného valu okolo strelnice. Starosta obce, p. Ivan Fenes pravidelne navštevoval strelnicu a pozoroval priebeh stavebných prác. Zabezpečil nám vyhotovenie projektovej dokumentácie sadových úprav v okolí strelnice u riaditeľa Výskumného ústavu lesného hospodárstva. Od Okresného riaditeľstva policajného zboru sme dostali jednorazové povolenie na užívanie strelnice, vďaka čomu dňa 14.09.1996 sme mohli usporiadať preteky „Medzinárodná superliga v streľbe“ už na našej obecnej strelnici. Oficiálne povolenie na užívanie strelnice sme dostali dňa 09.09.2002. Traja členovia nášho klubu, František Csiba, Ondrej Horváth a Tibor Vasmera, v roku 2003 získali licenciu rozhodcu pre puškové, pištoľové a brokové disciplíny. Tým boli zabezpečené všetky podmienky na organizovanie a usporiadanie pretekov na gabčíkovskej strelnici. 

Doterajšie výsledky klubu: 
Vyhrali sme Okresnú streleckú ligu v roku 2001 so šesťčlenným družstvom (Attila Bokros, Róbert Lelkes, Fratišek Csiba, Ing. Eugen Both, Tibor Vasmera a Ondrej Horvát) a v roku 2007 so štvorčlenným družstvom (Attila Bokros, František Csiba, Tomáš Boráros, Zsolt Rigó). 

Ďalšie úspechy klubu v rokoch 1994- 2008 v Okresnej streleckej lige: 

  • 6 x druhé miesto 
  • 6 x tretie miesto 
  • 1 x štvrté miesto 


Naše úspechy v Medzinárodnej superlige v streľbe v rokoch 1994 – 2008: 

  • 2 x druhé miesto 
  • 6 x tretie miesto 
  • 6 x štvrté miesto 
  • 1 x piate miesto 


Naše podujatia: 
V rámci športovej streľby do terča sme sa pravidelne zúčastnili na medzinárodnom podujatí „Szent István kupa“, ktoré je usporiadané na strelnici v obci Páhy, a pravidelne sme sa zúčastňovali aj na podujatiach v obci Csorna. 
Okrem organizovania Okresnej streleckej ligy a Medzinárodnej superligy v streľbe, na našej strelnici organizujú a usporiadajú aj iné podujatia, ako napr. súťaže pre verejnosť: „Streľba na líšku“ (strelecká súťaž z malokalibrovky na terč líšky) a súťaž „Bežiaci zajac“. Pre členov klubu je usporiadaná streľba z brokových zbraní v disciplíne trap. 
Od roku 2003 Slovenský poľovnícky zväz usporiada skúšky pre uchádzačov o prvý poľovnícky lístok na našej strelnici. 
Rok 2009 sme otvorili s prvým kolom domácej súťaže. Prvé dve kolá Medzinárodnej superligy v streľbe už máme za sebou. V tomto roku už aj SPZ usporiadal skúšku zo streľby na našej strelnici


hore