Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Mesto Gabčíkovo

EU

Posilnenie spoločenstva na podporu spoločných perspektív v novom európskom kontexte - REŠTART

eu

 

Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove

Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove

Názov prijímateľa:           Mesto Gabčíkovo

Názov projektu:               Rozšírenie Ekodvoru v Gabčíkove

Výška COV:                         489 371,60 EUR

Výška NFP:                         464 903,02 EUR

 

 Dátum realizácie hlavných aktivít projektu:        10/2023 - 11/2023

 

Predmetom projektu je nákup techniky potrebnej na nakladanie s odpadmi pre účely a potreby mesta, čím dôjde k zvýšeniu kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území, katastrálnom území mesta Gabčíkovo. Technika: veľkoobjemové kontajnery, vozidlo 4x4 vrátane ramenového nosiča kontajnerov, kolesový traktor, vyklápacia vlečka, čelný nakladač s lopatou, kosačka so zberom – ťahaná za traktorom, bude využívaná na nakladanie s odpadmi, za ktorých zber a nakladanie s nimi zodpovedá, v súlade so zákonom o odpadoch, mesto a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 

Projekt je podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Kohézneho fondu.

 

www.op-kzp.sk

 

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

hore