Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Slobodný prístup k informáciám

nformácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. je možné vyžiadať na sekretariáte mestského úradu v pracovnom čase. Informácie je možné žiadať písomne, ústne, eletronickou, poštou a telefonicky na tel. čísle 031 5594101.

SADZOBNÍK úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

Mesto Gabčíkovo stanovuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

  • 0,10 €za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
  • 0,15 €za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
  • 0,15 €za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
  • 0,20 €za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
  • 0,70 €za jeden kus diskety

Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb:

obalka:

  • A61,13 €
  • A51,26 €
  • A41,47 €

Informácie zasielané telefonicky alebo faxom sú poskytované bezplatne.

Informácie zasielané e-mailom sú poskytované bezplatne

Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácií:

a) poštovou poukážkou 
b) bezhotovostným prevodom na účet ČSOB a.s., SK61 7500 0000 0040 2938 3701 
c) v hotovosti do pokladne mestského úradu

Tento cenník schválilo Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkove na svojom riadnom zasadnutí dňa 21. 11. 2008.

V Gabčíkove, 21. 11. 2008

PhDr. Iván Fenes LL.M, MBA, primátor mesta Gabčíkovo

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

hore