Főoldal

Gyermeknap 2019. június 1.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DUNAJSKEJ STREDE   V Y H L A S U J E   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU     v územnom obvode okresu Dunajská Streda     od 26. 04. 2019 od 15.00 hod. do odvolania   dokument

A Nyugat Szlovákiai Vízművek és Bős önkormányzatának felhívása

A Nyugat Szlovákiai Vízműveknek, a  szennyvíztisztító állomás üzemeltetőjének értesítése alapján tudatjuk városunk lakosságával, hogy a helyi Kisüzemben megszűnik a szennyvíz elszállításával kapcsolatos szolgáltatás, tehát a szennyvíz elszállítása a továbbiakban nem igényelhető. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2002-es évi, 442-es számú törvény értelmében minden ingatlantulajdonos köteles csatlakozni a megépített csatornahálózathoz; mindezt hivatalos módon, a szolgáltatóval megkötött…

Értesítés

A Nyugatszlovákiai villanyművek értesítik városunk lakosságát, hogy karbantartási munkálatok miatt nem lesz villany a következő utcákban:   2019. 04. 23-án (kedd) 8,00-tól 11,00-ig Fő utca, Medvei út, Összekötő utca,Fűzfa sor, Zöldfa sor 2019. 04. 23-án (kedd) 11,30-tól 14,00-ig Pozsonyi út, Csillag utca, Béke utca, Újváros, Rózsa utca, Szőlőskert, Vízmű utca 2019. 04.…

Oznámenie

OZNÁMENIE                           Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – hlasovací preukaz                                                      Volič, ktorý  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky  a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou…

Értesítés

A Nyugatszlovákiai villanyművek értesítik városunk lakosságát, hogy karbantartási munkálatok miatt nem lesz villany a következő utcákban:   2019. 04. 01-én (hétfő) 8,00-tól 11,00-ig Pozsonyi út 2019. 04. 01-én (hétfő) 11,30-tól 14,00-ig Kenderátó, Medvei út, Árokhát 2019. 04. 02-án (kedd) 8,00-tól 11,00-ig Patasi út 2019. 04. 02-án (kedd) 11,30-tól 14,00-ig Szövetkezeti utca, Almáskert,…

1. oldal / 32

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk