Ugrás a tartalomra Ugrás a menüre
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Iskoláink

Az iskola névadója Amade László 

Ne feledd, nem azért születtünk, 
hogy legyőzzenek. 
Az embert meg lehet alázni, 
de legyőzni nem lehet... 
Úgy élj a jelenben, hogy a jövőben 
ne kelljen megbánnod a múltat. 
( Kölcsey Ferenc)
Iskolánkról:

AZ AMADE LÁSZLÓ ALAPISKOLA

A bősi magyar alapiskola 2013 tavaszán ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A jelenlegi iskolaépületeket 1963-ban adták át. Az intézmény ekkor költözött át a Szentháromság téren álló iskolaépületből az új épületekbe. Így nem is tűnhetett furcsának, amikor a 80-as években az iskolát határoló két utca az Iskola utca ill. a Komenský utca nevet kapta.

Bizony voltak idők, amikor a tanulók létszáma a hétszázat is meghaladta, igaz ugyan, hogy az iskolatörténet első évtizedeiben még a bakai gyerekek is Bősre jártak tanulni.

A szocialista ideológiára alapozott oktatási-nevelési módszerek és irányelvek természetesen más képet rajzoltak az akkori iskolákról, így a bősiről is. A kétarcú eszmerendszer egyrészt fanyarrá és bizarrá tette az iskolában töltött hétköznapokat, a kétkezi munka értelmére és fontosságára, a közös brigádokra, a tisztelettudásra avagy a sport lényegére azonban (lehet, hogy) jobban felhívta a figyelmet. A folyamatos modernizálódás, a technikai fejlődés idővel átalakította iskolánk arculatát. Még szenzációnak számított, amikor a nyolcavanas években egy jóakarónk színes tévét ajándékozott a bősi gyerekeknek, de ugyanez elmondható a széntüzelésű kazánok lecseréléséről is.

A Duna felvízcsatornájának megépítése miatt, 1988-tól kezdve a bodaki, a vajkai és a doborgazi diákok is a mi iskolánkat látogatják.

A 2003-as év mérföldkőnek számított. Az iskola ekkor vette fel Bős község szülöttjének, báró Amade Lászlónak a  nevét. Az ünnepséggel egybekötött névfelvételen, több közéleti személyiség mellett, jelen voltak az Amade család még élő leszármazottjai is. Történt mindez a rokokó költő születésének 300. évfordulóján.

Az Európai Uniós pályázatok eredményeként a bősi Amade László Alapiskolát 2005-ben teljesen felújították. A hónapokig tartó munkálatok során a „C” épületben újabb tantermeket is kialakítottak, mindhárom épületet hőszigetelték, eltűntek a régi nyílászárók, ezeket modern ajtókkal és ablakokkal helyettesítették. Egy évvel később sor került tornatermünk teljes felújítására is.

Iskolánkon a hagyományos értékeket megőrző oktatási-nevelési munka folyik. A kor természetesen megköveteli a számítástechnika legújabb vívmányainak alkalmazását is, melyeket tanítóink előszeretettel „vetnek be” az egyes tanítási órákon ill. a szaktantermekben.

Nemzeti hagyományaink ápolása, az anyanyelv tisztaságának megőrzése és a szülőföld szeretete kulcsfontosságú szerepet töltenek be mind a hétköznapokban, mind pedig a piros betűs (és a piros-fehér-zöld betűs!) ünnepeinken egyaránt. Ezt a küldetést hivatott támogatni minden színjátszó kör és drámajáték, ünnepi megemlékezés, műveltségi vetélkedő, szavalat és dal, melyeket a bősi magyar ajkú diákok adnak elő évről-évre. Ugyanezzel a céllal látott napvilágot 2001 őszén a Nekem 8 című iskolaújság is, melynek léte szintén nagyon fontos szerepet játszik az iskola közösségteremtő munkájában. 2006-ban több mint ötven felnőtt és gyerek munkájának eredményeképpen megnyitottuk a „Csallóköz emlékei” című történelmi-néprajzi kiállítást. Az egy hétig látogatható tárlat számtalan régi tárgyat, eszközt, iratot ill. könyvet vonultatott fel a bősiek nagy örömére.

Névadó költőnk szelleméhez híven minden évben megrendezzük az Amade László vers- és prózamondó fesztivált, melyre a környező iskolákból is érkeznek hozzánk tehetséges szavalók. Jelentős ünnepeken megkoszorúzzuk a költőről készült domborművet. A Csemadok helyi alapszervezetének rendezésében az Amade László nyelvi vetélkedőn tanulóink immáron 1995-től részt vesznek, de sikeresen szerepelnek a járási, kerületi és országos Tompa Mihály vers- és prózamondó versenyen, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen és a Szép magyar beszéd elnevezésű megmérettetésen is. Ám, ha azt írjuk, hogy 2014 tavaszán az egyik nyolcadikos tanulónk első lett a járási matematika-versenyen, talán érezhető, hogy diákjaink ezen a szakterületen sem vallanak szégyent.

Jól tudjuk, hogy nemcsak a szellemet, de a testet is edzésben kell tartanunk. Ezért gondot fordítunk a tornaórák színvonalának növelésére, sőt szakkörök keretében is ügyelünk arra, hogy a gyermeket – a számítógép mellől kiemelve -, „mozgásba lendítsük”. Kiváló lány és fiú focicsapatunk van, de a győztesnek járó serlegeket nem csak ők hozzák nekünk haza. Kosarasaink, kidobó csapatunk, atlétáink egyaránt remekelnek, így öregbítve iskolánk hírnevét, nem csupán szívósságukkal és kondíciójukkal, de sportszerű magatartásukkal is. A bősi gyerekcsapatok kerületi és országos szinten is méltóan képviselnek bennünket.

Méltán vagyunk büszkék sportoló tanulóinkra, hiszen az elmúlt tizenöt esztendőben hat atlétikai számban dőlt meg az iskolacsúcs (csupán egy példa: a kilencedikes Vida Gergely 2015 tavaszán 176 cm-t ugrott magasba, így részt vehetett az országos döntőben is.)

Iskolánkon nagyon fontosnak tartjuk a jó diákközösség kialakítását, ezért rendszeresek az év végi osztálykirándulások, színházlátogatások, nevelő koncertek, előadások. Kétévente szervezzük meg a természetiskolát, évente pedig az úszótanfolyamot valamint a sítanfolyamot. Az alsó tagozatosok farsangi jelmezbálja, szüreti mulatsága, az adventi kézműves-nap és a gyermeknapi hejehuja már csak hab a tortán. Hagyományaink és értékeink között tartjuk számon a ballagó kilencedikesek számára megrendezett tánciskolát és az ezt követő koszorúcskát.

2013 márciusában az Új Szó és a Csallóköz hasábjain is megjelentünk a jubileum kapcsán. Nem mindennapi programsorozatban lehetett részünk ezen az ünnepi héten. A rajzverseny, a fényképkiállítás, a rendhagyó irodalomóra, a versmondó fesztivál, a néprajzi vetélkedő, az öt iskola sportolóit megmozgató Héttusa, az énekkarok és a színjátszó csoportok fellépése mind-mind a születésnapot tették színesebbé. Ekkor jelent meg az Amade László Alapiskola Emlékkönyve című 160 oldalas kiadványunk is, amely segít felidézni a bősi magyar iskola fél évszázados történetének egyes fejezeteit. Tiszteletünk jeléül a bősi művelődési házban színpadra rendezett kultúrműsorunk után Amade László emlékplaketteket nyújtottunk át intézményünk volt és jelenlegi pedagógusainak, valamint mindazoknak, akik az elmúlt fél évszázadban erkölcsi és anyagi támogatásukkal hozzájárultak az oktatási-nevelési munka színvonalának emeléséhez.

S hogy mindez működőképes legyen, Bős város önkormányzata olyan hátteret biztosít, és olyan segítséget nyújt iskolánknak, melyért csak köszönetet tudunk mondani fenntartónknak és a polgármester úrnak.

A fentebb leírtak azt bizonyítják, hogy intézményünk egy általános műveltséget nyújtó iskola, amely a tudás mellett jó szót, emberséget és második otthont ad a gyerekeknek. Olyan iskola, melynek tanulói tudással, emberséggel felvértezve, alaposan felkészülve lépnek ki az életbe. 
Elérhetőségek 
Az iskola hivatalos megnevezése: Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským Gabčíkovo – Amade László Magyar Tannyelvű Alapiskola 
Az iskola jelenlegi fenntartója : Bős Nagyközség Onkormányzata 
Igazgatónő: Mgr. Sebő Renáta 
Igazgatóhelyettesek: Mgr.Zalka Lóránt  
Elérhetőségek: 
ZŠ s VJM L. Amadea Gabčíkovo 
Komenského 1081/1 
930 05 Gabčíkovo 

Tel: +421 315 594 115 
Fax: +421 315 594 115 
E-mail cím: zs.amade.gabcikovo@gmail.com


felfelé