Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Zariadenie pre seniorov

Financovanie zariadenia za rok 2022

20162.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,97 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 11. 10. 2023

KRÍZOVÝ PLÁN

krizovy_plan (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,52 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 11. 10. 2023

Zariadenie pre seniorov Gabčíkovo

Zariadenie pre seniorov je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Gabčíkovo. Výdavky sú kryté zo štátneho rozpočtu, zo zaplatených úhrad od klientov a zo sponzorských darov. Jeho činnosť sa spravuje organizačným a prevádzkovým poriadkom. Pre klientov je vypracovaný domáci poriadok.

Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove funguje podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na základe citovaného zákona v zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • osobné vybavenie

Ďalej sa vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Do tohto zariadenia sa prijímajú žiadatelia o sociálnu službu z celého Slovenska.

História zariadenia

Gabčíkovo ako mesto je písomne doložená v roku 1264 pod názvom Beus. Tento názov sa v ďalších rokoch modifikoval na meno Gabčíkovo.

U prostred veľkého parku sa nachádza zariadenie pre seniorov v rozsiahlom kaštieli. Dnešný objekt kaštieľa bol postavený v polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Základný renesančný sloh sa zachoval až do dnešných dní a je viditeľný napriek prestavbám a úpravám v neskorších obdobiach. Kaštieľ patril Amadeovcom, ktorý sa v roku 1782 sa stali grófmi. Vlastníctvo Amadeovcov v Gabčíkove sa končí v roku 1845, kedy rod v osobe Tadeáša Amade vymiera po meči. Novými majiteľmi kaštieľa sa stala rodina Uchritz. Po II. svetovej vojne kaštieľ nebol využitý.

V kaštieli sa narodil v roku 1704 Ladislav Amadé, neskôr známy hudobník a básnik. Za legendu treba považovať zmienku, že sa tu narodil Jozef II., Habsburgský neskorší rakúsky a uhorský panovník. Múry kaštieľa v Gabčíkove vedia svoje, ale mlčia.        

Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove bolo do prevádzky odovzdané dňa 15.5.1965 s kapacitou 155 miest. Nachádza sa v blízkosti miestneho parku, športového ihriska a autobusových zastávok smerom do Bratislavy a Dunajskej Stredy. V súčasnej dobe je pôvodná kapacita znížená ustálená na 110 miest.

Kaštieľ bol postupne renovovaný. Ťažisko renovačných prác spadalo najmä na obdobie v rokoch 1964-65. Rekonštrukčné práce prebiehali aj v období rokov 1989-92. Kaštieľ je umiestnený na priestrannom pozemku, má parkovú časť, hospodársky dvor. Budova má jedno poschodie a suterén. Na prízemí sa nachádza administratívna časť, ošetrovňa, izby pre imobilných klientov, jedáleň, čajová kuchynka, kúpeľňa so zdvižnými a prepravnými pomôckami. Na poschodí sú izby pre klientov, spoločenská miestnosť, jedáleň, čajová kuchynka a hygienické zariadenia. V suteréne je umiestnená stravovacia prevádzka so skladovacími priestormi, práčovňa, žehliareň a kotolňa na plyn. Seniori sú umiestnení v 28 izbách. K dispozícii majú trojposteľové, štvorposteľové a päťposteľové izby.

Zverjňované dolumenty.


hore