Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Zápasenie

Osobami, ktoré sa zaslúžili o udomácnenie zápasenia v Gabčíkove boli medzi inými: Ladislav Both a Ľudovít Nyársik, ktorí v roku 1961 na športovom ihrisku štátneho majetku, v hájovni Veľkého lesa, začali s touto činnosťou a onedlho na to dostali títo„silní chlapci“ domov, ktorý im zabezpečil liehovar a neskôr miestna základná škola. Oblastných majstrovstiev sa zúčastnil tím, pozostávajúci z nasledovných zápasníkov: Ladislav Both, Ľudovít Nyársik, Zoltán Putz, Ján Nagy, František Nagy, Zoltán Gróf, Vojtech Izsmán, Ondrej Horváth, Ladislav Mucska, Matej Derzsi a Ladislav Börgöndi.

O dva roky neskôr, v roku 1963 bol gabčískovský tím účastníkom II. ligy majstrovstiev družstiev. V tom čase získal na československých majstrovstvách vo „welterovej váhe“ bronzovú medailu Ladislav Both a v „bantamovej váhe – tzv. „mušej váhe“ získal takisto bronzovú medailu Ladislav Mucska. Toto vynikajúce obdobie sa zakončilo v roku 1966 tým, že tím vypadol a následne v nadchádzajúcich jedenástich rokoch gabčíkovské zápasenie len vegetovalo.

K znovuzrodeniu zápasenia poskytol podporu Gabčíkovský štátny majetok a základná škola zas prispela zabezpečením telocvične. Tento odbor sa postavil na nohy pod vedením predsedu – Zoltána Grófa, ako aj za pomoci činnosti členov vedenia, ktorými boli: Ondrej Rákóczi, Ladislav Both, Zoltán Halász, Ondrej Brezóczky, Ivan Brožek, Matej Patassy, Július Nyári a Zoltán Kozmér. Korunou nových počiatkov bolo získanie zlatej medaily na celoštátnych majstrovstvách Jaroslavom Horváthom, ktorý bol v tom čase v dorasteneckom veku.

Akonáhle dosiahli úroveň, očakávanú trénerom Ondrejom Rákóczim, prihlásili sa do Slovenskej Národnej Ligy. Majstrovstvá družstiev boli uzavreté získaním zlata – čo sa týka dorastu, striebra – čo sa týka dospelých a bronzu – čo sa týka juniorov. Medzi tými jednotlivcami, ktorí získali titul majstra Slovenska, vymenoval tréner Rákóczi nasledovných: Tibor Bodó, Tomáš Bodó, Peter Csicsay, Ján Hauer, Tomáš Fekete a Attila Bátky.

Medzi dorastom vynikli nasledovní: Igor Jankovics, Zoltán Halász, Oskar Varga, Zoltán Kurucz, Robert Kállay, Ladislav Nagy, ďalej súrodenci Farkasovci, Mészárosovci, ako aj bratia Vidovci. Medzi týmito gabčíkovskými chlapcami boli aj Lehel Németh z Baky a Titus Orbán.

Prvýkrát bola usporiadaná Veľká Cena Žitného Ostrova – prvý ročník medzinárodnej súťaže – v roku 1962. Na 12. Veľkej Cene však bolo prítomných už 406 talentovaných mladých reprezentantov na gabčíkovskom zápasníckom koberci, ktorí zastupovali Slovensko, Čechy, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko a Srbsko.

Gabčíkovskí „grécko-rímski“ zápasníci získali počas desiatich rokov až tridsať celoštátnych majstrovských titulov! Ak by sme za základ brali len rozmery Gabčíkova, tak v prípade teoretického súťaženia obcí podobnej veľkosti by veru Gabčíkovo mohlo byť z hľadiska zápasenia považované za majstra v dosiahnutí svetového rekordu!

Z Gabčíkova mohli poslať svojich zástupcov v zápasení aj na majstrovstvá sveta – a to nasledovných: Attilu Bátkyho a Blažeja Vargu – ktorí pricestovali domov so striebornými medailami, Zoltána Halásza a Lehela Németha – ktorí získali umiestnenie; avšak na žinenke majstra sveta mohli zápasiť Ondrej Farkas a Ondrej Rákóczi mladší. Ďalej v skupine vo vekovej hranici do 16 rokov mohli reprezentovať Slovensko chlapci z Gabčíkova – Tibor Csikmák v skupine do 65 kg a v skupine do 76 kg to bol Arpád Csörgő.

Ukázalo sa, že doteraz najúspešnejším gabčíkovským zápasníkom je Štefan Fernyák – ktorý získal okolo osemdesiat medailí, medzi ktorými sa nachádza aj päť medailí z dorasteneckých Majstrovstiev Sveta a z Majstrovstiev Európy. Ako dospelý je i v súčasnosti jedným z najlepších zápasníkov Slovenska – hoci už ako reprezentant iného družstva.

Význačné športové úspechy, ako aj zásluhy vo výchove dorastu vyzdvihli do vysokej pozície aj Ondreja Rákócziho. Od roku 1993, z poverenia Slovenského Zväzu Zápasníkov, práve on pripravuje do reprezentácie juniorských zápasníkov Slovenska v grécko-rímskom zápasení na Majstrovstvá Sveta! Výchova dorastu Ondrejom Rákóczim je skutočne vzorová a hodnotná. Každý jeden z nasledovných zápasníkov je skutočne talentovaným zápasníkom: Kristian Meton, Csaba Farkas, Štefan Nagy, Zoltán Kozmér, Jozef Vajas, Richard Patasi, Juraj Bindics, Imrich Schweiger, Attila Koczkás, Arpád Gróf mladší, Zorán Szabó, Tomáš Karika, Július Fenes, Ladislav Végh I. a Ladislav Végh II. Ich ďalšie úspechy závisia naozaj už len od nich samých.. .

Už aj dievčence z Gabčíkova zápasia! Na 12. súťaži o Veľkú Cenu Žitného Ostrova mohli vystúpiť na niektorý zo stupienkov víťaziek tri dievčence z nasledovných zápasníčok: Hajnalka Bothová, Zuzana Fenesová, Monika Mészárosová, Beáta Véghová, Martina Metonová, Barbara Gottliebová, Linda Gottliebová, Iveta Vargová, Mária Véghová, Bea Botlóová a Bea Mészárosová.

V roku 1993, na sedemdesiate výročie založenia a existencie zväzu, zastupoval funkciu jeho oddielového predsedu Ondrej Csiba, technickú pomoc poskytovali Arpád Gróf a Ľudovít Meton a Ondrej Rákóczi ako tréner už stihol vedľa seba „vychovať“ zopár vynikajúcich pomocných trénerov.

Zápasnícky – a športový klub Gabčíkovo 

Zápasnícky – a športový klub Gabčíkovo bol založený 31. januára 2008 s novým vedením. 
Vedenie ZŠK-u Gabčíkovo: Kristián Meton – predseda, 
MVDr Árpád Csörgő jun.- podpredseda 
Lehel Németh – tajomník.

V súčasnosti ZŠK Gabčíkovo má 3 odborných trénerov (tretej triedy): Kristián Meton, Tibor Csikmák a MvDr. Árpád Csörgő jun. Oni sú tí, ktorí zabezpečujú technickú a kondičnú prípravu zápasníkov. Zápasníci absolvujú statické, kinetické a relaxačné cviky v racionálnom pomere, ktoré sú dané podľa tréningového plánu. Tréningy sa uskutočňujú 3 krát týždenne od 16:00 do 18:00, v telocvični slovenskej základnej školy. Tréningy navštevujú aj deti z okolitých obcí, ako napr.: Karol Wiedermann z Dunajskej Stredy, Ján a Balázs Rákóczi z Vrakúňa a Barnabás Ambrus z Baky. Toho času sa zaoberáme s 30-timi zápasníkmi v piatich vekových kategóriách (prípravkári, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori). V dvoch váhových kategóriách u kadetov máme 2 reprezentantov: 
42kg: Attila Kovács, viacnásobný majster SR, 
54kg: Attila Fernyák, tiež viacnásobný majster SR. 
Náš zápasnícky klub už má toľko talentovaných zápasníkov, ktorí už na viacerých slovenských a medzinárodných pretekoch ako napr. v Chorvátsku, v Rumunksu, v Česku a v Maďarsku, v rôznych vekových kategóriach získali medaily . Takí sú napríklad: Erik Heizer, Gábor Szelle, Karel Wiedermann, Jozef Rohály, Igor Benkó, Bence Hegedűs, Peter Eke, Maroš Cicák, Attila Fernyák. 
Naša najväčšia nádej Ján Rákóczi, je viacnásobným majstrom Slovenska, víťaz viacerých medzinárodných turnajov. Medzi naše ďalšie nádeje patria: Ollé Matej, Pavol Roháček, Ádám Varga, Denisz Fekete, Peter Kozmér - medailisti MSR. 
Sojí za zmienku aj: Balázs Rákóczi, ktorý úspešne absolvoval základné školenie rozhodcov. 
Snažíme sa zúčastňovať na mnohých pretekoch. Naposledy sme boli v Čechách, v meste Kladno, kde zo 7 národov, z 32 klubov a z 286 pretekárov sme získali 2. miesto. 
V nasledujúcich týždňoch sa chystáme na 2 medzinárodné preteky, do Chorvátska - mesto Gospič a do Rumunska – mesto Arad. 
Tvrdo sa pripravvujeme na náš domáci, medzinárodný súťaž – Veľká cena Žitného Ostrova, ktorý sa uskutoční 13. júna 2009 v Dunajskej Strede, v mestskej športovej hale. Čakáme priblížne 200 pretekárov z piatich krajín a dúfame, že aj na „domácej žinenke“ sa môžeme pochváliť s peknými výsledkami. 
Naším cieľom je poskytnúť mladým talentom adekvátnu starostlivosť v zápasení, ktoré v našej krajine už má svoje výsledky a svoje zázemie. Našou prioritou je zabezpečiť možnosť ďalšieho vývoja talentovaných mladých zápasníkov.


hore