Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Informácia k zavedeniu predplatných cestovných lístkov v Trnavskom samosprávnom kraji

Informácia k zavedeniu predplatných cestovných lístkov v Trnavskom samosprávnom kraji

Trnavský samosprávny kraj zavádza od 1.1.2023 predplatné cestovné lístky (ďalej len „PCL“) v prímestskej autobusovej doprave na území TTSK. Predmetné PCL budeme realizovať na základe rovnakých pravidiel ako ich má nastavené aj spoločnosť BID, a. s., ktorá je integrátorom na území Bratislavského kraja. Pôjde o veľký krok smerom k integrácii dopravy s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji (IDS BK) a priblíženie sa k európskemu štandardu.

Zónová platnosťPCL je stanovená jednou až deviatimi zónami. Cestujúci si vyberá zóny, v rámci ktorých najčastejšie cestuje, respektíve cez ktoré prechádza. Cestujúci so záujmom o neobmedzené cestovanie v rámci 10 a viac tarifných zón má možnosť zakúpiť si tzv. celosieťový lístok, teda lístok platný na celom území TTSK a na všetkých linkách dopravcov prevádzkujúcich výkony vo verejnom záujme v prospech TTSK.

Tarifná zónaje územie ohraničené hranicami zóny s priemerom od 7 do 10 kilometrov. Tarifná zóna slúži k vymedzeniu zónovej platnosti cestovného dokladu. Pri tvorbe tarifných zón sa vychádzalo zo zásad, ako napríklad, že jedna obec (so všetkými zastávkami) musí byť v jednej zóne. Rešpektovali sa katastrálne hranice obcí a brali sa do úvahy aj historicky dané súvislosti, ktoré sú založené na poznaní daných území a zvyklostí ich obyvateľov. V rámci jednej zóny sú do jedného tarifného bodu združené všetky v nej ležiace zastávky. Kvôli perspektíve integrácie dopravy s Bratislavským krajom bola pri tvorbe zón použitá jednotná metodika – v podobnej logike je veľkosť a číslovanie zón či ich schematické zobrazenie.

Zavedenie a platnosť PCL:

Len na prímestských autobusových linkách financovaných z rozpočtu TTSK

Poznámka: u dopravcov bude aj naďalej platiť súčasná kilometrická tarifa a to z dôvodu predaja jednorazových cestovných lístkov platených v hotovosti alebo prostredníctvom dopravnej čipovej karty (ďalej len „DČK“). Na tarifné zóny bude možné zakúpiť len PCL.

Vybraní dopravcovia:

 • ARRIVA Trnava
 • SAD Dunajská Streda
 • SKAND Skalica

Spôsob predaja PCL:

PCL sa budú predávať len v elektronickej podobe a to formou zápisu na DČK. Cestujúci si bude môcť PCL zakúpiť len na tarifné zóny (zaradenie zastávok do tarifných zón a rovnako tak schéma zón je uvedená v prílohe e-mailu) a to s časovou platnosťou 7-dní, 30-dní, 90-dní, 180-dní alebo 365- dní. Prvotný  nákup PCL bude môcť cestujúci realizovať len formou internetového predaja alebo predpredaja u dopravcu. Opakovaný nákup toho istého PCL bude možné realizovať aj priamo u vodiča autobusu.

PCL sú časové predplatené lístky, ktoré oprávňujú držiteľa – cestujúceho na ľubovoľný počet jázd u vybraných dopravcov v rámci časovej a územnej platnosti takéhoto lístka.

V TTSK sme sa z objektívnych dôvodov rozhodli zaviesť PCL podľa vzoru IDS BK, teda PCL založené na zónovom systéme s časovou platnosťou 7 dní, 30 dní, 90 dní a 365 dní. Takou novinkou z radu TTSK je 180 – dňový PCL, ktorý však bude určený len pre študentov.

Predplatný cestovný lístok je určený pre pravidelného cestujúceho, ktorý denne dochádza do zamestnania prípadne školy. Takýto cestovný lístok bude pre neho výhodnejší oproti dennej platbe za každú jazdu či už v hotovosti alebo prostredníctvom DČK. Navyše tento cestujúci môže v rámci obdobia platnosti PCL absolvovať akýkoľvek počet jázd na rovnakej trase, časti tejto trasy, alebo v rámci zón, ktoré bude mať zakúpené. Za tieto cesty už nebude platiť nič naviac, bude ich pokrývať platný PCL.

Ak v rámci cesty bude cestovať do zóny, ktorú nemá v PCL zakúpenú, zaplatí iba rozdiel cestovného, teda doplatok za zóny mimo zón zakúpených v rámci PCL.

Cieľový zákazník

PCL je určený pre pravidelného cestujúceho, ktorý denne dochádza do cieľa cesty (zamestnania, školy a pod.) na rovnakej, alebo podobnej trase.

Hlavné výhody pre cestujúceho:

 • Predplatný cestovný lístok je pre pravidelných cestujúcich cenovo výhodnejší, ako jednorazové cestovné platené v hotovosti, alebo z bezkontaktnej čipovej karty
 • Pravidelný cestujúci nemusí sledovať výšku kreditu, ktorý si na kartu nabíja a zostatky na DČK a nemusí si dobíjať kredit na DČK
 • Cestujúci vo vozidle nekupuje cestovný lístok, iba sa preukáže nosičom PCL (kartou a pod.)
 • Cestujúci nemusí narábať s hotovosťou pri platbe za cestovné
 • Cestujúci môže absolvovať v rámci časovej a územnej platnosti ľubovoľný počet ciest okrem ciest, ktoré pravidelne absolvuje a to nie len na celej trase, ale aj na častiach trasy spoja
 • V prípade prenosného PCL nie je PCL viazaný na konkrétnu osobu a takýto lístok môže použiť ktokoľvek, kto „má lístok v ruke“.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že súčasne zo zavedením PCL budeponechaná pre cestujúceho aj možnosť naďalej využívať jednorazové cestovné lístky platené či už v hotovosti alebo prostredníctvom DČK tak ako tomu bolo aj doteraz. Zmena nastáva len v tom, že bude upravená resp. navýšená cena jednorazových cestovných lístkov o 20 %.

Pri platbách za cestovné hradené z DČK bude stanovená fixná zľava vo výške 0,15 € na jednu cestu. Táto zľava predstavuje rozdiel oproti cene cestovného plateného v hotovosti.

Výška jednorazového cestovného nebola v PAD upravená už od roku 2011. Úprava preto kopíruje výšku valorizácie súhrnne za predchádzajúcich 10 rokov. Ak by cena cestovného bola v minulosti priebežne valorizovaná, dalo sa predísť terajšej jednorazovej skokovej úprave.

Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti financovania, je tento krok kľúčový pre modernizáciu, zvyšovanie kvality a rozvoj verejnej autobusovej dopravy prostredníctvom budúcej integrácie so susednými krajmi.Táto úprava je nevyhnutná predovšetkým z dôvodu potreby priblíženia sa cenovej úrovni IDS BK, čo je predpokladom pre budúcu integráciu. V prípade, ak by sa táto úprava nerealizovala, bolo by nevyhnutné pristúpiť výraznejšiemu zvýšeniu cien cestovného na úroveň IDS BK v čase integrácie dopravných systémov.

Uvádzacie zľavy

 • K termínu zavedenia PCL sú pripravované nasledovné uvádzacie akcie z dôvodu zvýšenia atraktivity nového produktu, ale aj vzbudenia vyššieho záujmu zo strany cestujúcej verejnosti:
 • zavedenie uvádzacích akciových cienpre sieťové PCL, ktoré budú platné po dobu jedného roka od termínu spustenia t. j. do 31.12.2023 a to pri všetkých časových platnostiach (7-dňové, 30-dňové,90 – dňové, 180 – dňové a 365 – dňové).

zavedenie špeciálneho typu cestovného lístka s platnosťou 180-dní, ktorý bude určený výhradne pre študentov a to pri všetkých tarifných zónach vrátane sieťového. Predmetný špeciálny druh cestovného lístka sa zavádza na obdobie jedného roka, t. j.do 31.12.2023. 

PCL bude možné zakúpiť len na tarifné zóny a len vo forme elektronického zápisu na DČK. Na kúpu PCL je možné využiť ktorúkoľvek DČK dopravcu, ktorý realizuje výkony vo verejnom záujme na území TTSK.

Príklady výhodnosti PCL

Cena jednorazového cestovného lístka na trase Trnava – Dobrá Voda predstavuje pri platbe v hotovosti po 1. januári 2023 a pri predpokladanej realizácii 40 ciest za jeden mesiac sumu 80 eur, teda 2 eurá za jednu cestu. Pri platbe prostredníctvom dopravnej čipovej karty uhradí cestujúci pri rovnakom počte ciest na tejto trase za jeden mesiac spolu 74 eur, čo znamená 1,82 eur za jednu cestu. Za 30-dňový PCL na trase Trnava – Dobrá Voda, teda cez štyri tarifné zóny, zaplatí cestujúci sumu 31,80 eur, čo je približne 80 centov za jednu cestu. Rozdiel medzi kúpou jednorazových lístkov a PCL je na tejto trase za jeden mesiac viac ako 48 eur. Navyše platí, že pri častejšom využívaní predplatného cestovného lístka prepočítaná cena za jednu jazdu ďalej klesá.

V inom prípade, pri cestovaní 40-krát za mesiac počas celého roka na trase Radošovce – Skalica cez Mokrý Háj cestujúci absolvuje 480 jázd. Za jednorazové cestovné lístky by pri platbe v hotovosti zaplatil po 1,05 eur spolu 504 eur respektíve pri platbe z DČK 0,90 eur, teda dokopy 432 eur. Pritom 365-dňový predplatný cestovný lístok na dve zóny bude stáť len 174,30 eur, čo predstavuje 0,36 centov za jednu cestu a rozdiel oproti najdrahšej forme nákupu lístkov až takmer 330 eur.

Zavedenie zonácie kraja a predplatných cestovných lístkov (pcl) v Prímestskej autobusovej doprave (522.48 kB)

Dátum vloženia: 1. 1. 2023 8:39
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2023 8:44
Autor: GC Uživatel

Mesto

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

hore