Úvod

Oznámenie

Riaditeľka Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Gabčíkove, oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 v termíne od 1. mája 2022 do 31.mája 2022 bude realizovať nasledovne: žiadosť si môžete stiahnuť z webovej stránky mesta www.gabcikovo.sk z facebookovej stránky materskej školy MŠ Chrobáčiky Vyplnenú žiadosť je možné…

Zápis

Riaditeľstvo Základnej školy v Gabčíkove s vyučovacím jazykom slovenským oznamuje  rodičom a  zákonným   zástupcom,  že zápis  do  1. ročníka  sa  bude   konať v termíne  od  1. apríla do 30. apríla 2022 Zápis môžete vykonať: elektronickou formou, osobne v termíne  - 09. 04. 2022 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 10.30 hod. -…

Oznámenie

  MESTO GABČÍKOVO     Usporiada zbierku materiálnej pomoci pre občanov, ktorí sú nútení opustiť svoj domov a prichádzajú do našej krajiny z Ukrajiny, zo Zakarpatska.     Miesto:                                Mestské kultúrne stredisko Čas konania:                      pondelok – piatok           8.00 – 12. hod.                                                                                                13.00 – 16.00 hod. Darovať…

Oznámenie

   o čiastočnej uzávierke  premávky na ceste III/1421. Vodohospodárska výstavba informuje Vás o čiastočnej uzávierke cesty na VD Gabčíkovo, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.2.2022 od 8:00 do max.20:00 hod. dňa 6.3.2022, z dôvodu rekonštrukčných prác na ľavej plavebnej komore. Doprava bude riadená semaformi kyvadlovo po širokom chodníku.  Z uvedeného dôvodu v uvedenom čase prejazd…

Oznámenie

  Vážení občania !        Ak Vám prechodne vznikne väčšie množstvo komunálneho odpadu, môžete si zakúpiť špeciálne vrecia s logom nášho mesta. Komunálny odpad, ktorý sa Vám nezmestí do zberných nádob, vložte do týchto vriec a v deň odvozu komunálneho odpadu umiestnite vedľa svojej zbernej  nádoby. Vrecia si môžete zakúpiť na miestnom…

Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (ďalej len ,,BRKO")   patria:   Nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a  živočíšneho  pôvodu, šupy z čistenia  zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb, kosti, mäso, potraviny po záručnej lehote bez balenia   Medzi biologicky…

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk