Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Gabčíkovo
Mesto Gabčíkovo
Bős város

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Predmetom predloženej ŽoNFP je projekt Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo, ktorého hlavnými cieľmi sú:

  • Zamedziť hromadeniu zrážkovej vody na vyšpecifikovanom území mesta – miesta, ktoré malo v minulosti charakter lokálnej depresie,
  • Eliminovať nepriepustné plochy mesta Gabčíkovo vybudovaním retenčno/vsakovacích priekop vo forme dažďovej záhrady,
  • Adaptovať sa na klimatické zmeny.

Hlavná aktivita projektu (HAP) - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine pozostáva z jedného vodozádržného opatrenia - sústavy dažďových záhrad vo forme retenčno/vsakovacích priekop v meste Gabčíkovo. Konkrétne sa jedná o výstavbu štyroch priekop vo forme dažďovej záhrady, ktoré budú umiestnené v rámci zeleného pásu medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pouličnej zástavby rodinných domov na križovatke Vinohradskej a Hviezdnej ulice v Gabčíkove.

Aktivita počíta aj so zabezpečením a osadením mobiliáru – parkovej lavičky, odpadkového košu a cyklostojanu, čo zvýši funkcionalitu novovybudovaného územia mesta. Okrem environmentálnej a socioekonomickej funkcie, v projekte riešené územie získa aj turisticko-relaxačnú funkciu.  HAP je dopĺňaná podpornými aktivitami: projektový manažment a zabezpečenie plagátu informujúceho o financovaní projektu z prostriedkov EÚ. Obe podporné aktivity budú zabezpečené externými dodávateľmi.

Cieľovou skupinou projektu je obyvateľstvo mesta Gabčíkovo, najmä obyvatelia spomínaných ulíc, ktorým sa výrazne zlepší kvalita bývania, keďže sa vďaka plánovanému vodozádržnému opatreniu zbavia nahromadenej zrážkovej vody, ktorá sa v súčasnosti hromadí v blízkosti ich obydlí počas období intenzívnych dažďov.

Miesto realizácie je domová zástavba na križovatke Vinohradskej a Hviezdnej ulice mesta Gabčíkovo, ktorá leží na parcele registra E č. 1138 a je zapísaná na Liste vlastníctva č. 1787.

Povinné merateľné ukazovatele projektu sú:

  • Počet navrhovaných vodozádržných opatrení – 1
  • Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 2658m2

Projekt

Autor: GC Uživatel

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

hore